Opdrachtgever is Diaconaal Platform Hardenberg

De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg. Zij hebben op verzoek van de gemeente Hardenberg nagedacht over hoe de kerken van Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die vanaf 24 oktober 2016 zijn gearriveerd in het AZC Heemserpoort (Periode van vijf jaar). Daarvoor is een speciale werkgroep van het Diaconaal Platform opgericht die hier handen en voeten aan mag geven. Zij hanteren als naam: werkgroep Diaconaal Platform.

Het Diaconaal Platform heeft een grote achterban van 45 kerkgenootschappen in de gemeente Hardenberg. Daarmee vertegenwoordigt zij een grote groep inwoners (op papier 40.000 mensen) van de gemeente Hardenberg.

Werkgroep Diaconaal Platform

De werkgroep Diaconaal Platform organiseert o.a.

  1. Het “fietsenproject” om de mobiliteit van de vluchteling te versterken.
  2. Kleine ondersteunende acties en activiteiten voor het AZC.
  3. Daarnaast is onze werkgroep Diaconaal Platform initiator van het

“Buddy Project Hardenberg”.

Het Buddy Project Hardenberg staat onder leiding van 3 coördinatoren.

 v.l.n.r.: Ayold Buit, Aly Rensink en Jan van de Giessen

Voor de organisatie van het Buddy Project Hardenberg zijn er drie coördinatoren aangesteld. Zij kunnen elkaar vervangen bij ziekte en zorgen samen voor de continuïteit in het project. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het gehele project.

Stichting Buddy Project Hardenberg.

Het bestuur van het Diaconale Platform heeft de coördinatoren van het Buddy Project geadviseerd vanwege de financiën een stichting op te richten. Om helder en transparant te kunnen blijven werken.

De drie coördinatoren van het Buddy Project Hardenberg hebben daarop initiatief genomen om deze Stichting Buddy Project Hardenberg op te richten.