Doelstellingen

Het Buddy Project Hardenberg stelt zich ten doel om voor bewoners van het AZC en statushouders in de gemeente Hardenberg een buddy te kunnen aanbieden. Zij doet dit zonder winstoogmerk en willen graag:

  1. Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken en integratie bevorderen.
  2. De betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Hardenberg bij de opvang van vluchtelingen en statushouders vergroten.
  3. We vormen waar mogelijk een verbinding in hun zoektocht naar werk.

Daarnaast streven we het volgende na:

  • Het Buddy Project stimuleert en streeft ook naar een integrale aanpak m.b.t. integratie binnen de gemeente Hardenberg.
  • Het Buddy Project Hardenberg wil toegankelijk zijn voor alle mensen ongeacht, afkomst, religie en/of handicap. We streven inclusie na.
  • Het Buddy Project Hardenberg levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming rondom asielzoekers en statushouders.

Lees hier ons beleidsplan.

Defilé van de Avondvierdaagse in Hardenberg.