Stichting Buddy Project Hardenberg

Het Buddy Project Hardenberg is sinds 6 maart 2019 een stichting. De stichting Buddy Project Hardenberg is opgericht vanuit het advies van het bestuur van het Diaconale Platform om de financiën goed te regelen en de mogelijkheid om giften te kunnen ontvangen.

Notaris dhr. B. Nijboer leest de oprichtingsakte voor.

De Stichting Buddy Project Hardenberg zal zelfstandig opereren. De stichting zal werken om de gestelde doelstellingen te realiseren.  Toch blijft zij in naam wel verbonden aan de werkgroep Diaconaal Platform en het bestuur van het Diaconale Platform, omdat zij hieruit is voortgekomen en zij het noodzakelijk vindt om als vertegenwoordiger te kunnen werken vanuit deze grote achterban van de 45 kerken uit de gemeente Hardenberg.

Naast elkaar informeren heeft het bestuur van Diaconaal Platform een adviserende rol richting het Buddy Project Hardenberg. Dit adviserend karakter staat het bestuur van de Stichting Buddy Project Hardenberg niet in de weg.

De coördinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Buddy Project Hardenberg en informeren het Diaconaal Platform over de gemaakte vorderingen.

Met de ondertekening van de oprichtingsakte is de Stichting Buddy Project Hardenberg een feit.

2019

24-04-2019 Bestuursvergadering.
19-06-2019 Bestuursvergadering.

2020

14-04-2020 Online bestuursvergadering i.v.m. coronamaatregelen.

12-11-2020 Online bestuursvergadering i.v.m. coronamaatregelen.

2021

09-06-2021 Bestuursvergadering. (fysieke bijeenkomst)

10-12-2021 Online bestuursvergadering i.v.m. coronamaatregelen.