Missie en Visie

Visie

Integratie moet òòk van ons komen. (ons = de lokale samenleving van de gemeente Hardenberg)

Missie:

Mijn inzet vormt jouw kans! (mijn inzet = iedereen vanuit zijn/haar rol/functie ed.)

Definitie van integratie:

Integratie is iets moois wat inspanning van alle burgers van een samenleving verlangt opdat zij gezamenlijk ernaar streven om, ondanks hun verschillende achtergronden, te komen tot een nieuwe eenheid waarbinnen men zich onderling met de ander, in dit geval de medeburger, verbonden voelt. Willen we dit bereiken dan moeten we daar gezamenlijk naartoe werken. En daar is inspanning en beleid voor nodig.