Contact

Contactgegevens
buddyprojecthardenberg@gmail.com

Website: https://buddyprojecthardenberg.nl

Facebookpagina: Buddy Project Hardenberg

Instagram: Buddy Project Hardenberg

Postadres
Fonteinkruid 21, 7772 ML Hardenberg

KvK-nummer 74230794
RSIN 859818160
Rekeningnummer NL02 RABO 0340 2724 30 t.n.v. Stichting Buddy Project Hardenberg.

Bestuur
De Stichting Buddy Project Hardenberg heeft een 4-koppig bestuur:

van links naar rechts:
  1. Ebele van Dijk (penningmeester)
  2. Huibert Prins (algemeen bestuurslid)
  3. Marjan Kieft (voorzitter)
  4. Jan Harm Welleweerd (secretaris)

Stichting Buddy Project Hardenberg heeft een ANBI status.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarrekening
De Stichting Buddy Project Hardenberg publiceert haar jaarrekening om ook financieel transparant te zijn. De eerste jaarrekening over 2019 zal in 2020 verschijnen. Over de periode 2017/2018 hebben we een verantwoording geschreven. Deze lees je hier.

2019. Jaarrekening / Externe controle jaarrekening.

2020, Jaarrekening / Externe controle jaarrekening.

2021, Jaarrekening / externe controle jaarrekening.

2022, Jaarrekening / externe controle jaarrekening.